03 srpnja, 2009

Yamb(Jamb) igra (Flash igra) online by danijeldz

Nova verzija (Visual Basic) Jamba je malo naprednija od ove verzije koju vidite ispod.
Više o novom jambu na


http://www.danijeldz.com/jamb/

Sretno s igrom i 'ubijanjem' slobodnog vremena :)
Uživajte u mojoj verziji online Yamba :)
Yamb Igra Online by danijeldz (Jamb Igra Online by danijeldz)
Pritisnite F11 kako bi imali pregled preko cijele slike. (View  Full Screen)

DOWNLOAD I UPUTE!

Download Igre Yamb (Jamb), Flash igra, Yamb Projekt v1.0 by danijeldz(.exe 4,29 MB)

Download Igre Yamb (Jamb), Flash igra, Yamb Projekt Small v1.0 by danijeldz (.exe 4,29 MB)

Upute:
Igra kockama, čiji je cilj skupiti što više bodova bacanjem 5 kocaka i to u različitim kombinacijama kao što je prikazano na slici. Osnovna igra ima četiri stupca, od kojih svaki ima po 16 polja, a od kojih se u 13 direktno upisuju kombinacije dobivene bacanjem kocaka, dok su ostala 3 predviđena za zbrajanje rezultata i dodavanje eventualnih bonusa. Bodovi se upisuju u posebnu tablicu koja je prikazana na slici. U svakom se dijelu prvo napravi zbrajanje u stupcu (okomito), a nakon toga se svi dobiveni zbrojevi zbroje u konačni rezultat pripadajućeg dijela (prvog, drugog ili trećeg) - o tome ne morate voditi brigu jer program sam obavlja taj dio posla. Ukoliko igrate na papiru, potrebno je baratati tablicom množenja :) [ovom igrom možete poboljšati logičko razmišljanje svoje djece i pomoći im da brže usvoje tablicu množenja]. Tako dobivena tri broja zbrojena daju konačan rezultat koji je upisan u crenom polju. Broj bacanja kocaka jest tri i sve se kombinacije slažu iz najviše 3 bacanja s tim da se samo prvi put mora baciti svih 5 kocaka, nakon toga mogu se neke kocke staviti na stranu (ukoliko vam odgovaraju za neku od kombinacija), a ostale se opet mogu baciti u drugom i trećem bacanju bacanju.

 • Prvi dio tablice (gornji dio) sadrži:
  • brojeve 1 do 6 - kao rezultat se upisuje zbroj dobivenih kocaka (npr. 3 jedinice = 3, dvije šestice = 12); svi se upisani rezultati zbrajaju i dodaje se eventualni bonus (ukoliko je zbroj 60 ili više daje bonus od 30 bodova)
 • U drugom dijelu tablice (srednji dio) nalaze se:
  • polja MAX i MIN - u njih se upisuje maksimalni, odnosno minimalni zbroj s 5 kocaka; nakon ovih polja slijedi polje u koje se upisuje razlika polja MAX i MIN pomnožena s brojem jedinica dobivenih u istom stupcu
 • Treći dio sadrži polja:
  • tris (bonus od 10 bodova) - tri ista broja; zbrajaju se dobivene vrijednosti i nadodaje bonus (npr. 3,3,3 >>> 9 + 10 = 19)
  • skala - ukoliko je velika (2, 3, 4, 5, 6) donosi 45 bodova, dok mala skala (1, 2, 3, 4, 5) - donosi 35 bodova
  • full house (bonus od 30 bodova) - kombinacija trisa i para, zbrajaju se brojevi na kockama po istom principu kao i kod dva para; tris i par smiju imati iste brojeve (npr. 3,3,3,2,2 ili 4,4,4,4,4 također jest full house (444 i 44) ali i yamb
  • poker (bonus od 40 bodova) - kombinacija četiri ista broja; najbolji rezultat jest 6,6,6,6 >>> 24+40=64
  • yamb (bonus od 50 bodova) - kombinacija pet istih brojeva; najbolji rezultat jest 6,6,6,6,6>>> 30+50=80
 • Stupci u koje se upisuje jesu slijedeći:
  • kolona prema dolje (kreće se od polja jedinica)
  • kolona slobodna (nema redoslijeda upisivanja; moguće je nasumično popunjavati)
  • kolona prema gore (kreće se od polja yamb)
  • kolona najava (najavljuje se polje u koje se upisuje nakon prvog bacanja i tada je moguće upisati samo to polje)
Igra je u svakom slučaju zanimljiva, može prikratiti duge kišne ili prevruće ljetne dane.
Izborom dobre taktike može nadoknaditi i nedostatak sreće :)
Usavršit ćete tablicu množenja :)
Broj igrača je proizvoljan. Uživajte ;)

Listić (list, tablica) za Yamb (listić za jamb), klik na sliku povećava istu te ju možete preuzeti ili ispirintati.


2 komentara:

Kristina kaže...

super ti je jamb!

Anonimno kaže...

upravo sam skužio da mogu bacati kocke i razmakom - super mi to ubrza igru :)
- Lux

Oblak tagova